23 czerwca – DZIEŃ OJCA

23 czerwca – DZIEŃ OJCA

Drodzy Ojcowie, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia.