ARCHIPELAG SKARBÓW

ARCHIPELAG SKARBÓW

Wczoraj rozpoczęły się dwudniowe warsztaty dla dziewcząt i chłopców z klas 7 i 8. Uczestniczy w nich młodzież ze szkoły podstawowej „Źródło” i szkoły podstawowej „Wierchy”. Tematy ważne: szacunek, miłość, budowanie relacji. Słowem: jak stawać się pięknym człowiekiem i tworzyć wokół siebie przestrzeń dobra poprzez szlachetną postawę do siebie i innych.

Warsztaty obejmują też spotkanie z Rodzicami uczennic i uczniów 7 i 8 klas.

Dziękujemy za Archipelag Skarbów!