DZIEŃ PAPIESKI

DZIEŃ PAPIESKI

W zeszłym tygodniu klasa 8 ze szkoły podstawowej Źródło” Fundacji Sternik Kraków obejrzała musical zatytułowany „Jan Paweł II – Przyjaciel wiernych”. W muzycznych obrazach zostało przedstawione życie Karola Wojtyły – od Wadowic aż do Watykanu. Obrazom tym, wśród których pojawił się też Kraków, towarzyszyła piękna muzyka i teksty. Całe wydarzenie pozostawiło moc niezapomnianych wrażeń.