EDUKACJA REGIONALNA O STROJU KRAKOWSKIM

EDUKACJA REGIONALNA O STROJU KRAKOWSKIM

Na warsztatach z edukacji regionalnej w klasie 2 nie zabrakło zajęć plastycznych. A nasz gość, pani Małgosia z Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana, mówiła bardzo ciekawie. Uczennice bardzo chętnie zabierały głos i przygotowały kolorowe ilustracje do prowadzonych warsztatów.