Strona głównaProgramModel edukacyjny

Model edukacyjny

Model Edukacyjny szkół „Sternika", oparty jest na fundamencie edukacji spersonalizowanej, dąży do osiągnięcia przez każdą osobę pełni rozwoju jej możliwości i zdolności, własnego kryterium oraz dojrzałości i wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją edukacji lub edukacją spersonalizowaną (od łacińskiego słowa persona czyli osoba). 

Najkrócej rzecz ujmując, w wychowaniu całościowym chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na pięć obszarów:

  1. rozum – dążenie do prawdy;
  2. wola – dążenie do dobra;
  3. emocje – radość z czynienia dobra;
  4. ciało – narzędzie czynienia dobra;
  5. duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.

Zgodnie z tymi zasadami szkoła "Źródło" zapewnia swoim uczennicom poprzez codzienne zajęcia szkolne edukację spersonalizowaną - traktującą każdą uczennicę jako wyjątkową i niepowtarzalną osobę - i umożliwiającą własny rozwój poprzez przyswajanie wiedzy, rozwijanie zdolności i kształtowanie cnót. W ten sposób przygotowuje się każdą osobę do życia zgodnie z własną godnością, odnajdując radość w dobrze wykonywanej pracy, w przyjaźni z innymi oraz w solidarnym i skutecznym działaniu na rzecz rozwoju społeczności ludzkiej.

Styl ten dąży do jedności życia, dobrowolnie zaangażowanego i szczęśliwego. Obecny jest w całym procesie wychowawczym i przejawia się w wielu drobiazgach: w sposobie obcowania z ludźmi, w radości, dbałości o rzeczy materialne, czystości.
Model edukacyjny nasuwa konkretny sposób organizacji codziennych zajęć klasowych, to znaczy: określa styl nauczania, wychowania i relacji z innymi, czyli zasady ogólne stanowiące wspólny mianownik i wiążące dla wszystkich nauczycieli.

Nie należy jednak mylić modelu z metodą. Istnieje bowiem wiele metod, a ich skuteczność zależy od tego, czy są odpowiedzią na to, czego w danym momencie potrzebuje uczennica, bądź cała klasa, i czy służą osiągnięciu przewidzianych celów. Ważne jest by stosowane metody były spójne z zasadami i celami działalności szkoły.

Więcej w tej kategorii:

Kalendarz

loader

Użytkownicy

Odwiedza nas 166 gości oraz 0 użytkowników.

 
 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego w dziale kontakt.

Kontakt

"Źródło" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

ul. Radzikowskiego 52, 31-305 Kraków-Azory

tel. 605 077 166

 

Go to top