Edukacja zróżnicowana

Spersonalizowanie edukacji służy optymalnemu rozwojowi potencjału uczniów. Aby to założenie mogło być zrealizowane brane są pod uwagę wszystkie czynniki sprzyjające takiemu rozwojowi. Jednym z nich jest zróżnicowanie ze względu na płeć, które opiera się na wiedzy naukowej o naturalnych różnicach pomiędzy chłopcami i dziewczętami. Wiedza ta nie powinna być ignorowana, a raczej powinna inspirować do poszukiwania takich metod pracy, które będą sprzyjać pełnemu rozwojowi potencjału zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Ten model edukacyjny wykorzystuje najnowsze osiągnięcia  naukowe w celu optymalizacji rozwoju uczniów.

Nauka w jednorodnych pod względem płci grupach pozwala dobrać odpowiednie metody nauczania i techniki pracy z uwzględnieniem indywidualnych różnic w sposobie przyswajania wiedzy. Uczniowie i uczennice w bezpiecznym środowisku uczą się budować dobre relacje i skutecznie się komunikować.
Edukacja zróżnicowana pozwala na przełamywanie stereotypów związanych z płcią, ponieważ w sposób naturalny niweluje najbardziej wyraziste podziały w grupie i pozwala każdemu rozwijać się według jego możliwości.
W grupie jednorodnej uczniowie i uczennice, w bezpiecznym emocjonalnie środowisku, budują poczucie własnej wartości i uczą się otwartości na innych.