Program wychowawczy

Program wychowawczy wzrastania w cnotach realizowany w Szkole Podstawowej „Źródło” wspiera uczennice we wszechstronnym rozwoju intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym i moralnym. Pragniemy pomóc każdej uczennicy, szanując jej wolność, działać według dobrze ukształtowanego sumienia, używać wszystkich otrzymanych talentów oraz nauczyć krytycznego myślenia. Cele te osiągamy przez ukształtowanie świadomego postępowania według cnót, m.in. takich jak: porządek, pracowitość, hojność, odpowiedzialność, radość, pobożność.

Jako szkoła odwołująca się do wartości wiary katolickiej chcemy też wspierać Rodziców w motywowaniu dziewcząt do wybierania tego, co w świetle Ewangelii jest dobre dla nich i innych osób, a przez to osiągania pełni człowieczeństwa.