Nasz zespół nauczycielski

Nauczyciele pracujący w szkole Źródło to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, pracujące z wielkim zaangażowaniem. Tworzą zgrany zespół, który wspólnie pracuje, wspierając uczennice i rodziców oraz tworząc klimat wychowawczy sprzyjający optymalnemu  rozwojowi uczennic.