Kontakt

ŹRÓDŁO-SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI STERNIK-KRAKÓW

Adres

ul. Radzikowskiego 52,
31-315 Kraków (Azory)

Telefon

Sekretariat: 12 638 55 25

E-mail

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

Sekretariat Szkoły

Łukasz Smoła

Karolina Bocheńczak

tel. 12 638 55 25

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 8:00-15:00

środa – nieczynne – dzień bez przyjmowania stron

Dyrektor Szkoły

Maria Kowalska

Maria.Kowalska[at]krakow.sternik.edu.pl

Wicedyrektor Szkoły

Maja Kapanowska

Maja.Kapanowska[at]krakow.sternik.edu.pl

Organ Prowadzący

Fundacja STERNIK-Kraków

ul. Zygmuntowska 12a;
31-314 Kraków

tel.: 12 638 55 25

www.krakow.sternik.edu.pl

PLACÓWKI FUNDACJI STERNIK – KRAKÓW: