Mundurki

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Fundację Sternik-Kraków obowiązuje odpowiedni strój. 

Mundurek jest zewnętrznym znakiem utożsamiania się i więzi ze szkołą oraz pozostałymi członkami społeczności szkolnej. Fakt noszenia mundurka pociąga za sobą obowiązek zachowywania się z godnością na terenie szkoły i poza nią. Bardzo prosimy, aby uczennice przychodziły na zajęcia w kompletnych mundurkach. 

Poniżej przedstawiamy model mundurka uczennicy Szkoły Źródło.

Mundurki można zakupić na stronie:

https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy

Hasło potrzebne do zamówienia dostępne w sekretariacie szkoły.